Závod - sv. Donát, biskup

Drobná socha sv. Donáta bola zrenovovaná v roku 1997 reštaurátorom Pavlom Žákom. Postament sochy bol rozpadnutý, socha bola veľmi poničená bez atribútov. Málokto v obci vedel o akého svätého sa jedná. A keď vysvitlo, že je ním sv. Donát, reštaurátor sa musel rozhodnúť, ktorý z niekoľkých svätých Donátov by to mal byť. Prednosť dal sv. Donátovi, biskupovi z Arezza, ktorého zobrazenie by u nás mohlo byť ešte najmenej neobvyklé. Zreštaurovaná socha sa ale v roku 2001 stratila. Vandali pri tom aj poškodili podstavec. P. Žák zlepil podstavec a na náklady Ružencového bratstva zhotovil v roku 2002 podľa zachovalej formy odliatu kópiu sochy, ktorú osadili a v roku 2003 požehnali. Originál sochy našla Alžbeta Prelcová rozbitý v lese, ale až po zhotovení novej náhrady. V roku 2015 sa vykonala ďalšia renovácia sochy (kópie). P. Žák pri obnove podstavca objavil tehlu, signovanú miestnym tehliarskym výrobcom Salamonom Bergerom. V čase obnovy sa k jeho tehelni zistil len jeden datujúci letopočet 1892. Týmto rokom potom označili aj opravený podstavec a doplnili ho pamätnou tabuľou. Neskôr sa upresnilo, že spomenutý letopočet bol posledným rokom existencie Bergerovej tehelne. Socha tak pravdepodobne vznikla v období pred spomenutým rokom. V auguste 2017 kópiu Donátovej sochy tiež ukradli a pravdepodobne pritom aj rozbili.
História sochy sv. Donáta v novom tisícročí je naozaj pozoruhodná. Z tej staršej nevieme nič, okrem dvoch legiend. Podľa jednej dal sochu postaviť zemepán z vďaky za život, keď prežil úder blesku do svojho koča. Ako ochrancu pred búrkou by dal ale postaviť sochu iného Donáta, rímskeho vojaka z 2. storočia. Podľa ďalšej legendy ju dal postaviť bezdetný gazda Ján Dubý, ktorý našiel na okraji svojho poľa mŕtveho dôstojníka armády, vracajúcej sa z prusko-rakúskej bitky pri Lamači. To by bolo asi na samý záver júla 1866. Spomenutý dôstojník mal pri sebe doklad na meno Donátius.

SV.
DONÁT
REN. A. D. MMXV
DONOR
RUŽENCOVÉ
BRATSTVO
ZÁVOD

 

A. D.
1892

 

Ivana: Pred hromom, bleskom a krupobitím, in: Svitanie - Časopis farnosti sv. Michala v Závode 3/2015, str. 8-10;
Richard: Svätý Donát z Arezza, oroduj za nás, in: Svitanie - Časopis farnosti sv. Michala v Závode 3/2017, str. 16-17;
Peter Vrablec: História obce Závod 1450-2000, Senica 2000, str. 40

Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)
Závod - lurdská jaskyňa
Závod - železný kríž v chotári
Závod - drevený kríž v chotári
Závod - kaplnka Celenskej Panny Márie
Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare
Závod - sv. Florián
Závod - Immaculata
Židovský cintorín, Závod
Závod - mozaika sv. Michala Archanjela
Závod - kríž (1998) v obci
Závod - kríž v Šišolákoch
Závod - misijný kríž (2000)
Závod - kríž (1997) v chotári
Závod - kríž (1997, 2014) pred školou
Závod - kríž na cintoríne
Závod - kríž (1929) v obci
Závod - kríž (1914) za obcou
Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky
Závod - kríž (1890) v obci
Kamerové systémy