Závod - Immaculata

Socha Immaculaty stojí uprostred trojice sôch svätých pri požiarnej zbrojnici. Sochu zrenovovali v roku 1997 Pavol Žák a Richard Grega. V roku 2015 prišlo k novej obnove sochy. Na náklady obce bol pod ňou inštalovaný nový murovaný podstavec. Je to kópia pôvodnejšieho podstavca sochy, zhotoveného podľa starších fotografií. Pôvodné podstavce trojice sôch boli asi zavezené navážkami pri vyvyšovaní cesty. Samotnú sochu zrenovoval reštaurátor Pavol Žák na náklady Ružencového bratstva. Pri tejto obnove bola na podstavec umiestnená pamätnú tabuľu. Socha bola 27. júla toho roku posvätená závodským farárom Petrom Kudláčom.

RENOVATUM A. D. MMXV
AD MAIOREM DEI
GLORIAM ET VIR. MARIAE
IMMACULATAE
BENETACTORES
FRATERNITAS S. ROSARII
ET POPULUS ZAVODIENSIS

OBNOVENÉ R. P. 2015
K VÄČŠEJ SLÁVE BOŽEJ,
NEPOŠKVRNENEJ P. MÁRIE
DARCOVIA
RUŽENCOVÉ BRATSTVO
A ĽUDIA OBCE ZÁVOD

 

Socha Immaculaty sa z trojice sôch považovala za najstaršiu, reštaurátori v roku 1997 odhadli jej vek na vyše dvesto rokov. Vek jej pendantov sôch sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého sa zvykol odhadovať na prelom 18. a 19. storočia. Otázky vyvolávalo aj spoločné umiestnenie sôch. Jasnejšie svetlo k problematike priniesol M. Hoferka po štúdiu vizitačných zápisníc. Trojicu sôch spomína vizitácia farnosti z roku 1761. Mali vzniknúť okolo roku 1748 a ich zakladateľmi boli rôzne osoby. Sochy vznikli bez základín na ich údržbu a už v dobe vizitácie boli sústredené v jednej drevenej ohrádke.

Ivana: Tri sochy pri hasičskej zbrojnici, in: Svitanie - Časopis farnosti sv. Michala v Závode 3/2015, str. 10-12;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 103

Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)
Závod - lurdská jaskyňa
Závod - železný kríž v chotári
Závod - drevený kríž v chotári
Závod - kaplnka Celenskej Panny Márie
Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky
Závod  - sv. Donát, biskup
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare
Závod - sv. Florián
Závod - mozaika sv. Michala Archanjela
Židovský cintorín, Závod
Závod - kríž (1998) v obci
Závod - kríž v Šišolákoch
Závod - misijný kríž (2000)
Závod - kríž (1997) v chotári
Závod - kríž (1997, 2014) pred školou
Závod - kríž na cintoríne
Závod - kríž (1929) v obci
Závod - kríž (1914) za obcou
Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky
Závod - kríž (1890) v obci

Kamerové systémy