Záhorská Ves - sv. Vendelín (1822)

Sochu sv. Vendelína odviezli na renováciu v roku 2007. V tom čase bol vytesaný nápis v kruhovej kartuši nečitateľný. Kedy a ako bola socha nakoniec opravená nevieme, O. Šimkovič uvádza, že v roku 2009 ju rozbili a nasledujúci rok zreštaurovali. Ďalšia obnova sochy sa vykonala v roku 2013, ale najskôr asi len na podstavci, kde pribudol farbou zvýraznený nápis s letopočtom 1822. O. Šimkovič uvádza rok jej vzniku 1829. Po roku 2010 pribudla ku soche aj železná ohrádka.

Ke cti
Sv. Vendelína
A. D.
1822

 

Oto Šimkovič: V objatí rieky Moravy, Bratislava 2012, str. 58

Záhorská Ves - dvojkríž
Záhorská Ves - kríž (1924) na kraji obce
Záhorská Ves - zvonica na cintoríne
Záhorská Ves - Božia muka v obci
Záhorská Ves - sv. Michal Archanjel (1872)
Záhorská Ves - sv. Ján Nepomucký (1947)
Záhorská Ves - sv. Florián (1844)
Záhorská Ves - Obrázok v Obloze
Záhorská Ves - Pieta pod krížom (1904)
Záhorská Ves - kríž (1802) na cintoríne
Záhorská Ves - kríž (1815) v Zákostolí
Záhorská Ves - kríž (1889) na cintoríne
Záhorská Ves - misijný kríž

Kamerové systémy