Záhorská Ves - sv. Michal Archanjel (1872)

Podľa zakladateľskej tabuľky dali sochu sv. Michala Archanjela pri kostole postaviť v roku 1872 Jakub a Juliana Ort(h). Pri obnove pred rokom 2013 boli domodelované malé chýbajúce súčasti sochy, ktorá zároveň získala novú farebnú úpravu.

Sv. Michal
o. z. n.

Z nabožneho umyslu
Jakuba a Juliani Ort
1872

Kamerové systémy