Záhorská Ves - sv. Michal Archanjel (1872)

Podľa zakladateľskej tabuľky dali sochu sv. Michala Archanjela pri kostole postaviť v roku 1872 Jakub a Juliana Ort(h). Pri obnove pred rokom 2013 boli domodelované malé chýbajúce súčasti sochy, ktorá zároveň získala novú farebnú úpravu.

Sv. Michal
o. z. n.

Z nabožneho umyslu
Jakuba a Juliani Ort
1872

Záhorská Ves - dvojkríž
Záhorská Ves - kríž (1924) na kraji obce
Záhorská Ves - zvonica na cintoríne
Záhorská Ves - Božia muka v obci
Záhorská Ves - sv. Vendelín (1822)
Záhorská Ves - sv. Ján Nepomucký (1947)
Záhorská Ves - sv. Florián (1844)
Záhorská Ves - Obrázok v Obloze
Záhorská Ves - Pieta pod krížom (1904)
Záhorská Ves - kríž (1802) na cintoríne
Záhorská Ves - kríž (1815) v Zákostolí
Záhorská Ves - kríž (1889) na cintoríne
Záhorská Ves - misijný kríž

Kamerové systémy