Záhorská Ves - sv. Ján Nepomucký (1947)

Socha sv. Jána Nepomuckého má na podstavci zakladateľskú tabuľu, zhotovenú asi v roku 1955. Podľa nej sochu dali postaviť veriaci obyvatelia obce v roku 1947. Pred rokom 2010 sochu zrenovoval reštaurátor Vendelín Nerád.

SV. JÁN NEPOMÚCKY
O. Z. N.

KU CTI
A CHVÁLE BOŽEJ SOCHA
POSTAVENÁ VERIACIMI
1947.
1955.

Záhorská Ves - dvojkríž
Záhorská Ves - kríž (1924) na kraji obce
Záhorská Ves - zvonica na cintoríne
Záhorská Ves - Božia muka v obci
Záhorská Ves - sv. Vendelín (1822)
Záhorská Ves - sv. Michal Archanjel (1872)
Záhorská Ves - sv. Florián (1844)
Záhorská Ves - Obrázok v Obloze
Záhorská Ves - Pieta pod krížom (1904)
Záhorská Ves - kríž (1802) na cintoríne
Záhorská Ves - kríž (1815) v Zákostolí
Záhorská Ves - kríž (1889) na cintoríne
Záhorská Ves - misijný kríž
Kamerové systémy