Záhorská Ves - sv. Florián (1844)

Socha sv. Floriána z roku 1844 bola pôvodne umiestnená v obci pri transformátore. V rokoch 2008-2009 ju zreštaurovali študenti VŠVU v Bratislave Marek Repáň a Jitka Divinová. Po obnove bola na novom mieste osadená na nový murovaný podstavec, ktorý postavili hasiči z obce. Dňa 1. mája 2010 bola odhalená. Bola opatrená novou kamennou tabuľou, na ktorej sú uvedení zakladatelia sochy Martin Orth so synmi Jánom a Pavlom. Podľa tabuľky obnovu sochy zabezpečili hasiči spolu so starostom Borisom Šimkovičom. Podstavec ohradili dielcami kovanej ohrádky z pôvodného umiestnenia sochy.

SV. FLORIÁN - SOCHU DALI
VYHOTOVIŤ V R. 1844 OTEC MARTIN ORTH
SO SYNMI JÁNOM A PAVLOM.
ZA JEJ ZÁCHRANU A ZREŠTAUROVANIE
PATRÍ VĎAKA DHZ-ZÁHORSKÁ VES A
STAROSTOVI B. ŠIMKOVIČOVI.

 

Podľa zakladateľskej tabuľky na pôvodnom podstavci by mohli byť synovia Martina Ortha až traja. Z nich prvý menovaný je Florián a ďalšie dve mená sú obtiažne čitateľné. Ak začínajú na J (G), mohli by to byť Juraj a Ján.

Statuu tuto obetugi
Marcin Orth
a Sinowe
Florian ...... a .....
1844

 

Oto Šimkovič: V objatí rieky Moravy, Bratislava 2012, str. 57, 58

Záhorská Ves - dvojkríž
Záhorská Ves - kríž (1924) na kraji obce
Záhorská Ves - zvonica na cintoríne
Záhorská Ves - Božia muka v obci
Záhorská Ves - sv. Vendelín (1822)
Záhorská Ves - sv. Michal Archanjel (1872)
Záhorská Ves - sv. Ján Nepomucký (1947)
Záhorská Ves - Obrázok v Obloze
Záhorská Ves - Pieta pod krížom (1904)
Záhorská Ves - kríž (1802) na cintoríne
Záhorská Ves - kríž (1815) v Zákostolí
Záhorská Ves - kríž (1889) na cintoríne
Záhorská Ves - misijný kríž
Kamerové systémy