Socha sv. Floriána z roku 1844 bola pôvodne umiestnená v obci pri transformátore. V rokoch 2008-2009 ju zreštaurovali študenti VŠVU v Bratislave Marek Repáň a Jitka Divinová. Po obnove bola na novom mieste osadená na nový murovaný podstavec, ktorý postavili hasiči z obce. Dňa 1. mája 2010 bola odhalená. Bola opatrená novou kamennou tabuľou, na ktorej sú uvedení zakladatelia sochy Martin Orth so synmi Jánom a Pavlom. Podľa tabuľky obnovu sochy zabezpečili hasiči spolu so starostom Borisom Šimkovičom. Podstavec ohradili dielcami kovanej ohrádky z pôvodného umiestnenia sochy.

SV. FLORIÁN - SOCHU DALI
VYHOTOVIŤ V R. 1844 OTEC MARTIN ORTH
SO SYNMI JÁNOM A PAVLOM.
ZA JEJ ZÁCHRANU A ZREŠTAUROVANIE
PATRÍ VĎAKA DHZ-ZÁHORSKÁ VES A
STAROSTOVI B. ŠIMKOVIČOVI.

 

Podľa zakladateľskej tabuľky na pôvodnom podstavci by mohli byť synovia Martina Ortha až traja. Z nich prvý menovaný je Florián a ďalšie dve mená sú obtiažne čitateľné. Ak začínajú na J (G), mohli by to byť Juraj a Ján.

Statuu tuto obetugi
Marcin Orth
a Sinowe
Florian ...... a .....
1844

 

Oto Šimkovič: V objatí rieky Moravy, Bratislava 2012, str. 57, 58

Kamerové systémy