Sochu svätice na stĺpe pred kostolom domáci označujú ako Pannu Máriu. Na kartuši pod jej nohami je vyznačený zakladateľ sochy M. Puskas s letopočtom 1758. Podľa monografie obce stĺp Panny Márie dala postaviť v spomenutom roku Mária Puškáčová. Socha má podobné charakteristiky ako približne rovnako stará socha (1751) v Stupave, osadená na murovanom pylóne. O tej sme sa podľa nápisu domnievali, že by mohlo ísť o netradičnú sv. Evu Mučenicu (??).

M. PVSKAS.
ANNO. 1758

 

Vysoká pri Morave - Od praveku po dnešok, 1996, str. 108

Kamerové systémy