Vysoká pri Morave - Panna Mária (1758)

Sochu svätice na stĺpe pred kostolom domáci označujú ako Pannu Máriu. Na kartuši pod jej nohami je vyznačený zakladateľ sochy M. Puskas s letopočtom 1758. Podľa monografie obce stĺp Panny Márie dala postaviť v spomenutom roku Mária Puškáčová. Socha má podobné charakteristiky ako približne rovnako stará socha (1751) v Stupave, osadená na murovanom pylóne. O tej sme sa podľa nápisu domnievali, že by mohlo ísť o netradičnú sv. Evu Mučenicu (??).

M. PVSKAS.
ANNO. 1758

 

Vysoká pri Morave - Od praveku po dnešok, 1996, str. 108

Židovský cintorín, Vysoká pri Morave
Vysoká pri Morave - sv. Florián (1826)
Vysoká pri Morave - Pieta pod krížom (1832)
Vysoká pri Morave - kríž (1833) na cintoríne
Vysoká pri Morave - kríž (1834) v chotári
Vysoká pri Morave - kríž (1884) pri kostole
Vysoká pri Morave - kríž (1914) pri kostole
Vysoká pri Morave - misijný kríž (1932)
Vysoká pri Morave - kríž na ceste do Zohora

Kamerové systémy