Vysoká pri Morave - Korunovanie Panny Márie (1884)

Stĺp Korunovania Panny Márie dal postaviť Ján Benca s manželkou Františkou, rod. Šimunič, u bratislavského kamenára Mahra (signované A. MAHR PRESSBURG) v roku 1884. Súsošie, medzi miestnymi prezývané Svätá Trojica, sa v 50-tych rokoch minulého storočia pokúšali zničiť podrezaním neznámi ľudia. Pri obnove fasády kostola v počiatku 80-tych rokoch bolo natreté. V roku 2007 ho vážne poškodil padajúci konár stromu, ktorý vylomil kus sochy a poškodil statiku stĺpa. V roku 2008 sa našiel donor rodina Elemíra Foltína, ktorá sa rozhodla dať súsošie opraviť a oslovila reštaurátora Vendelína Neráda. Po zrenovovaní bolo súsošie posvätené administrátorom farnosti Bohumilom Mikulom počas hodovej nedele v roku 2009.

Svet celý nech Tvú hodnost zná,
a každý čas Tvé méno vzíva
zvučne slovami anjela:
Zdravas Královno Mária!

Postavit dali:
Ján Bencza
a manželka Františka
rod. Šimunič.
1884.

 

Kultúrna komisia pri OcZ Vysoká pri Morave: Zreštaurovaná Svätá Trojica - pýcha obce, in: Záhorie 6/2011, str. 25, 26

Židovský cintorín, Vysoká pri Morave
Vysoká pri Morave - sv. Florián (1826)
Vysoká pri Morave - Panna Mária (1758)
Vysoká pri Morave - Pieta pod krížom (1832)
Vysoká pri Morave - kríž (1833) na cintoríne
Vysoká pri Morave - kríž (1834) v chotári
Vysoká pri Morave - kríž (1884) pri kostole
Vysoká pri Morave - kríž (1914) pri kostole
Vysoká pri Morave - misijný kríž (1932)
Vysoká pri Morave - kríž na ceste do Zohora
Kamerové systémy