Suchohrad - Trón milosti (1715)

Súsošie Najsvätejšej Trojice v Suchohrade je v našom regióne stvárnené v netradičnejšom poňatí ako Trón milosti. Stálo na murovanom podstavci, opreté o fasádu kostola. Jednak z dôvodu chystanej opravy kostola a tiež renovácie spomenutého súsošia bolo niekedy po roku 2007 sňaté. Pri tej príležitosti sa zistilo, že vzniklo v roku 1715 a v susednej rakúskej obci Stillfried slúžilo ako náhrobný kameň. Na chrbtovej strane súsošia sa pri zložení z podstavca objavili vyryté mená rodín, pravdepodobne pod ním pochovaných. Kedy bolo premiestnené do Suchohradu je zatiaľ nevyjasnené. Pôvodnejšie stávalo na kamennom alebo murovanom podstavci v strede obce čelom ku kostolu len pár metrov od zvonice, ktorú v roku 1927 nahradili pomníkom padlých. Po exhumáciách sovietskych vojakov, ktorí boli v okolí pomníka a kostola pochovaní pri oslobodzovacích bojoch 2. svetovej vojny, ho premiestnili a primurovali k stene kostola (asi v roku 1946). Súsošie bolo v roku 2010 zreštaurované a dočasne uložené v priestoroch suchohradského kostola.
Podobné súsošie je na gajarskom cintoríne a pravdepodobne slúži tiež ako náhrobný pomník, priamo osadený do zeme. Na jeho chrbtovej časti sa nachádza viacriadkový zvetraný nápis.

František Višváder a kol.: Encyklopédia Suchohradu, Suchohrad 2011, str. 243

Suchohrad - Celenská Panna Mária II.
Suchohrad - zvonica
Suchohrad - Božia muka v obci
Suchohrad - sv. Ján Nepomucký (zaniknuté)
Suchohrad - sv. Ján Nepomucký v obci
Suchohrad - sv. Florián (1905)
Suchohrad - Celenská Panna Mária (1839)
Suchohrad - kríž (1985) pri kostole
Suchohrad - kríž (1921) na okraji obce
Kamerové systémy