Suchohrad - sv. Ján Nepomucký (zaniknuté)

Nadživotná socha sv. Jána Nepomuckého stála v Šmolzí pri moste cesty do Jakubova na pomedzí chotárov. Bola zaznačená počas 2. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie, existovala už v 1. polovici 19. storočia. V dobe socializmu ju pravdepodobne zvalil a pritom rozbil poľnohospodárskym strojom nešikovný vodič roľníckeho družstva. Socha už nebola obnovená. Do dnešnej doby po nej zostal len podstavec.

František Višváder a kol.: Encyklopédia Suchohradu, Suchohrad 2011, str. 244

Suchohrad - Celenská Panna Mária II.
Suchohrad - zvonica
Suchohrad - Božia muka v obci
Suchohrad - sv. Ján Nepomucký v obci
Suchohrad - sv. Florián (1905)
Suchohrad - Trón milosti (1715)
Suchohrad - Celenská Panna Mária (1839)
Suchohrad - kríž (1985) pri kostole
Suchohrad - kríž (1921) na okraji obce
Kamerové systémy