Suchohrad - sv. Ján Nepomucký v obci

Vek sochy sv. Jána Nepomuckého v obci nie je presnejšie známy. Zdá sa, že jej veľký hranolovitý podstavec ani nie je pôvodný. Stojí na cestnej hrádzi, miestne prezývanej Šporňa. Tá rozdelila slepé močaristé rameno Moravy v roku 1840 namiesto dovtedajšieho mosta, ktorý spájal Zákostelí s väčšou časťou obce. Socha sv. Jána je zakreslená na mape 3. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie (existovala v 2. polovici 19. storočia).

František Višváder a kol.: Encyklopédia Suchohradu, Suchohrad 2011, str. 272

Suchohrad - Celenská Panna Mária II.
Suchohrad - zvonica
Suchohrad - Božia muka v obci
Suchohrad - sv. Ján Nepomucký (zaniknuté)
Suchohrad - sv. Florián (1905)
Suchohrad - Trón milosti (1715)
Suchohrad - Celenská Panna Mária (1839)
Suchohrad - kríž (1985) pri kostole
Suchohrad - kríž (1921) na okraji obce

Kamerové systémy