Drevená socha patróna včelárov sv. Ambróza stávala pri bráne Karlovho dvora. Dali ju postaviť jeho majitelia Pálffyovci na prelome 18. a 19. storočia vraj na príhovor správcu dvora, ktorý mal meno Ambróz. Aj s podstavcom bola tri metre vysoká. V dobe počiatkov združstevňovania, čo by mohlo byť v 50-tych rokoch minulého storočia, bola nenápadne odstránená.

František Višváder a kol.: Encyklopédia Suchohradu, Suchohrad 2011, str. 244

Kamerové systémy