Suchohrad - sv. Ambróz (zaniknuté)

Drevená socha patróna včelárov sv. Ambróza stávala pri bráne Karlovho dvora. Dali ju postaviť jeho majitelia Pálffyovci na prelome 18. a 19. storočia vraj na príhovor správcu dvora, ktorý mal meno Ambróz. Aj s podstavcom bola tri metre vysoká. V dobe počiatkov združstevňovania, čo by mohlo byť v 50-tych rokoch minulého storočia, bola nenápadne odstránená.

František Višváder a kol.: Encyklopédia Suchohradu, Suchohrad 2011, str. 244

Suchohrad - Celenská Panna Mária II.
Suchohrad - zvonica
Suchohrad - Božia muka v obci
Suchohrad - sv. Ján Nepomucký (zaniknuté)
Suchohrad - sv. Ján Nepomucký v obci
Suchohrad - sv. Florián (1905)
Suchohrad - Trón milosti (1715)
Suchohrad - Celenská Panna Mária (1839)
Suchohrad - kríž (1985) pri kostole
Suchohrad - kríž (1921) na okraji obce

Kamerové systémy