Mariánsku sochu Madony z Mariazellu pri ceste do Karlovho dvora dala postaviť v roku 1839 rodina Martina Grujbára z vďaky za ukončenie cholerového obdobia. Vedelo sa to z kronikárskeho záznamu z roka 1934 (Na pamiatku velkej kolere založil Martin Grujbár 1839). Začiatkom 21. storočia bola už značne poškodená. Chýbajúce hlavy Madony a Jezuliatka opravil pán Mudroch. Združenie občanov z obce získalo na jej opravu grant Ministerstva financií SR. Socha bola následne zrenovovaná pod vedením reštaurátora Vladimíra Višvádera v roku 2009. Obyvatelia obce sa v nasledujúcom roku postarali svojpomocne a zo zbierky o úpravu okolia. Kovanú ohrádku z konca 19. storočia poskytol Viliam Brezovský. Obnovenú sochu požehnal administrátor farnosti Štefan Knatek. Na opustenej lokalite v nasledujúcej dobe však bola vandalsky poškodená. Po oprave ju už radšej v roku 2020 osadili na novom mieste pri kostole v Suchohrade. Na pôvodnom mieste je v súčasnosti jej menšia náhrada z umelého kameňa v schematicky zjednodušenejšom sochárskom prevedení.

-aner-: V Suchohrade obnovujú, in: Záhorie 1/2011, str. 26;
František Višváder a kol.: Encyklopédia Suchohradu, Suchohrad 2011, str. 244

Kamerové systémy