Stupava - sv. Leopold (zaniknuté)

Sochu sv. Leopolda pred kostolom dali postaviť podľa aliančného erbu na podstavci Leopold II. Štefan Pálffy a jeho prvá manželka Jozefína Waldstein zhruba v polovici 18. storočia. Zo sochy sa dnes zachoval len barokový podstavec, ktorý je voľne zložený v záhrade fary. Socha stávala pred pravým nárožím kostola a počas oslobodzovacích bojov v apríli 1945 bola značne poškodená, podobne ako jej pendant socha sv. Floriána. O ich ďalšom osude sa nič nevie, isté je, že v nasledujúcom období boli obe sochy odstránené, skončili možno zasypané pri múre cintorína.

Milan Greguš: Heraldické pamiatky Stupavy a Mástu, in: Ročenka Stupava III. - 2007, str. 33

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy