Stupava - sv. Ján Nepomucký (1722)

Socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1722 je osadená na barokovom podstavci s aliančným erbom. Podľa neho boli jej donorom Mikuláš V. Pálffy a jeho manželka Katarína Weichs. Originál sochy a podstavca boli vytesané z hutného zlepencového kameňa. Boli postavené pri drevenom moste cez potok (mlynský náhon) v blízkosti dnešného umiestnenia sochy. Po vybudovaní nového mosta v 2. polovici 19. storočia bola socha presunutá. Zároveň nad ňou vybudovali ochrannú murovanú kaplnku v podobe klasicistického portálu, ktorá sa do dnešných čias nedochovala. Jej podoba je známa len z historickej fotografie z roku 1963. Po tomto období bola kaplnka asanovaná.
Pri reštauračných prácach na soche, zrealizovaných v rokoch 1994-1995, sa zhotovila aj kópia sochy a podstavca bez vročenia 1722, ktoré bolo na originálnom podstavci. Zreštaurovaný originál sochy aj podstavec sa uložili do depozitu kalvárskej kaplnky. Oproti stavu pred opravou osadili kópiu sochy bližšie k potoku na proťajšiu stranu Marchegskej ulice. V roku 1997 bola socha po ohrození povodňou demontovaná a nasledujúci rok sa pre ňu našlo terajšie miesto. Pred rokom 2010 nad ňou vybudovali ochranný drevený prístrešok.

P.Slezák: Socha sv. Jána Nepomuckého, in: Stupavan 3/1996, str. 3;
-ps-: Putujúca socha, in: Stupavan 8/1998, str. 5;
Sv. Ján Nepomucký, in: mkic.sk

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy