Stupava - sv. Ján Nepomucký (1722)

Socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1722 je osadená na barokovom podstavci s aliančným erbom. Podľa neho boli jej donorom Mikuláš V. Pálffy a jeho manželka Katarína Weichs. Originál sochy a podstavca boli vytesané z hutného zlepencového kameňa. Boli postavené pri drevenom moste cez potok (mlynský náhon) v blízkosti dnešného umiestnenia sochy. Po vybudovaní nového mosta v 2. polovici 19. storočia bola socha presunutá. Zároveň nad ňou vybudovali ochrannú murovanú kaplnku v podobe klasicistického portálu, ktorá sa do dnešných čias nedochovala. Jej podoba je známa len z historickej fotografie z roku 1963. Po tomto období bola kaplnka asanovaná.
Pri reštauračných prácach na soche, zrealizovaných v rokoch 1994-1995, sa zhotovila aj kópia sochy a podstavca bez vročenia 1722, ktoré bolo na originálnom podstavci. Zreštaurovaný originál sochy aj podstavec sa uložili do depozitu kalvárskej kaplnky. Oproti stavu pred opravou osadili kópiu sochy bližšie k potoku na proťajšiu stranu Marchegskej ulice. V roku 1997 bola socha po ohrození povodňou demontovaná a nasledujúci rok sa pre ňu našlo terajšie miesto. Pred rokom 2010 nad ňou vybudovali ochranný drevený prístrešok.

P.Slezák: Socha sv. Jána Nepomuckého, in: Stupavan 3/1996, str. 3;
-ps-: Putujúca socha, in: Stupavan 8/1998, str. 5;
Sv. Ján Nepomucký, in: mkic.sk

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stupava - kríž pri kaplnke sv. Barbory
Stupava - Nepoškvrnené srdce Panny Márie (2021)
Mást - sv. Róchus
Stupava - kaplnka sv. Barbory (1708)
Stupava - Najsvätejšia Trojica
Stupava - kaplnka sv. Urbana (1705)
Mást - lurdská jaskyňa
Stupava - kaplnka sv. Vendelína
Stupava - Pieta (2009)
Stupava - kaplnka Svätého kríža (1890)
Mást - sv. Ján Nepomucký (1913)
Mást - Najsvätejšia Trojica (1897)
Mást - sv. Jozef Pestún (1928)
Mást - Ježiš Kristus (1928)
Mást - sv. Anna (1724)
Mást - Panna Mária (1928)
Stupava - kaplnka vo vinohradoch
Stupava - Božia muka pri kaštieli
Stupava - kaplnka so sochou Panny Márie pri fare
Stupava - kaplnka so sochou na Mariánskej ulici
Stupava - krížik Márie Súkeníkovej
Mást - Božia muka na Devínskej ceste
Mást - Božia muka pri cholerovom cintoríne
Stupava - Božia muka pri kaplnke sv. Urbana
Stupava - kríž (1892) na Malackej ceste
Stupava - kríž za transformátorovou stanicou
Stupava - kríž pri fare
Stupava - kríž na novom cintoríne
Stupava - kríž na Mariánskej ceste
Stupava - kríž na borinskej ceste
Stupava - kríž pred cintorínom
Stupava - kríž (2004) na cholerovom cintoríne
Stupava - misijný kríž (2002)
Stupava - misijný kríž (1949)
Stupava - kríž (1912) na pútnickej ceste
Stupava - kríž (1908) na Mariánskej ulici
Stupava - kríž (1908) na malackej ceste
Stupava - kríž na malackej ceste
Stupava - kríž (1832 ?) na malackej ceste
Stupava - kríž (1811) pri kostole
Stupava - kríž na starom cintoríne
Mást - kríž pri kostole
Mást - kríž na Devínskej ceste
Mást - kríž (1999) na cholerovom cintoríne
Mást - kríž (1904) na cintoríne
Mást - kríž (1873) v obci
Mást - kríž (1869) za obcou
Mást - kríž (1836) v obci
Mást - kríž na Hviezdoslavovej ulici
Kamerové systémy