Stupava - sv. Florián (zaniknuté)

Socha sv. Floriána s barokovým podstavcom pred ľavým nárožím kostola stávala ako pendant soche sv. Leopolda. Obe sochy mali asi spoločný záverečný osud. Počas prechodu frontu 2. svetovej vojny boli značne poškodené a v nasledujúcich rokoch ich nenápadne odstránili. Predpokladá sa, že mohli skončiť ako zásyp rigólu za múrom cintorína.

Milan Greguš: Námestie sv. Trojice v Stupave, in: Ročenka Stupava III. - 2007, str. 23

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy