Stupava - Pieta (2009)

Podľa zakladateľskej tabuľky dal v roku 2009 postaviť sochu Piety pri stupavskom kostole dlhoročný rímsko-katolícky kňaz miestnej farnosti Félix Mikula. Autorom sochy z umelého pieskovca je sochár Peter Sojka.

Z vďačnosti Panne Márii
a svojim farníkom
za 20 rokov
pôsobenia v Stupave
venuje
p. farár Félix Mikula
1989 - 2009

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy