Stupava - Nepoškvrnené srdce Panny Márie (2021)

Iniciátorom osadenia sochy Nepoškvrneného srdca Preblahoslavenej Panny Márie pri kaplnke sv. Barbory v roku 2021 bol správca kaplnky Michal Barut. Mariánsky stĺp je v menšom prevedení.

GLORIOSA DICTA SVNT
DE TE MARIA
QVIA FECIT TIBI
MAGNA QVI POTENS EST
TENTO STĹP ZASVÄTENÝ ÚCTE
NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
ZA PRISPENIA DOBRODINCOV VZTÝČIL
A JEHO VZNIK INICIOVAL MICHAL BARUT,
SPRÁVCA POĽNEJ KAPLNKY SV. BARBORY
R. P. 2021

 

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy