Trojičný stĺp pred kostolom sv. Štefana Kráľa dal v 2. polovici 18. storočia postaviť Ján Adam Žiška. V roku 1985 bol stĺp zreštaurovaný. Originál súsošia Najsvätejšej Trojice bol po renovácii umiestnený v stupavskom kostole.
Podľa súpisu NKP je samotný stĺp aj s trojičným súsoším pred kostolom už len kópiou zo spomenutého roku reštaurácie. Sochy dvoch anjelov cherubínov a anjelika putti s nápisovou stuhou na stĺpe by mali byť zreštaurované originály.

Trojičný stĺp, in: mkic.sk

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy