Studienka - sv. Ján Nepomucký, sv. Vendelín, sv. Florián

V parku pri budove pošty je združená trojica sôch svätých na samostatných murovaných podstavcoch. Najstaršia z nich bude pravdepodobne socha sv. Jána Nepomuckého, ktorej donorom mal byť v roku 1797 Ondrej Cigánek. O histórii ďalších dvoch nemáme žiadne vedomosti. Sochy sv. Vendelína a sv. Floriána mohli byť zaobstarané súčasne, vykazujú vzájomnú podobnosť, sú menšie na rovnakých murovaných podstavcoch, ktoré pravdepodobne len napodobňujú podstavec ústrednej sochy sv. Jána.
V spodnej časti podstavca sv. Vendelína je zaznamenaný letopočet 1929. Či bol rokom založenia sochy, obnovy alebo premiestnenia netušíme. Pri roku je aj zvislo zaznamenaná signatúra majstra murára resp. kamenára (asi v tvare Mihál Ludvík Malacky). Nevieme, či sa vzťahuje k spomenutému roku, alebo k obnove z neskoršej doby, jedna z nich prebehla v roku 1958.
Na dnešnom mieste sôch bola drobná sakrálna stavba zaznamenaná od 2. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie.

Kronika obce Studienka, 1997, str. 94, in: e-kroniky.sk/studienka/

Kamerové systémy