Sološnica - sv. Ján Nepomucký (1808)

Socha sv. Jána Nepomuckého aj so sochou sv. Floriána stáli do roka 1964 v strede obce pri moste cez potok. Pri výstavbe cesty a nového mosta ich premiestnili pred kostol. Socha sv. Jána má na pod nohami nápis farbou M H 1808, o ktorom by sme sa mohli domnievať, že označuje iniciály zakladateľa sochy a rok jej vzniku.
V roku 2017 sa rozhodlo o oprave sochy, ktorú zabezpečili občianske združenia Ochranársky spolok Sološnica a Materina dúška. Socha bola demontovaná koncom spomenutého roka a v nasledujúcom ju zrenovoval reštaurátor Peter Pohanka vo svojom ateliéri.

Ferdinand Foltýnek: Sološnica - Z dejín obce Sološnica, Sološnica 2007, str. 41;
Marta Mikušová: Opravy našich sološnických pokladov, in: Sološnický spravodaj 3/2017, str. 4

Kamerové systémy