Sološnica - sv. Ján Nepomucký (1808)

Socha sv. Jána Nepomuckého aj so sochou sv. Floriána stáli do roka 1964 v strede obce pri moste cez potok. Pri výstavbe cesty a nového mosta ich premiestnili pred kostol. Socha sv. Jána má na pod nohami nápis farbou M H 1808, o ktorom by sme sa mohli domnievať, že označuje iniciály zakladateľa sochy a rok jej vzniku.
V roku 2017 sa rozhodlo o oprave sochy, ktorú zabezpečili občianske združenia Ochranársky spolok Sološnica a Materina dúška. Socha bola demontovaná koncom spomenutého roka a v nasledujúcom ju zrenovoval reštaurátor Peter Pohanka vo svojom ateliéri.

Ferdinand Foltýnek: Sološnica - Z dejín obce Sološnica, Sološnica 2007, str. 41;
Marta Mikušová: Opravy našich sološnických pokladov, in: Sološnický spravodaj 3/2017, str. 4

Sološnica - kaplnka sv. Anny
Sološnica - sv. Florián
Sološnica - kaplnka Panny Márie
Sološnica - kaplnka sv. Vendelína (1812)
Sološnica - lurdská jaskyňa
Sološnica - krížik na Holinte
Sološnica - Kalvária s Krížovou cestou
Sološnica - Krížová cesta
Sološnica - Obrázok Na Jamách
Židovský cintorín, Sološnica
Sološnica - Božia muka na ceste do Sklenej huty
Sološnica - Božia muka v obci
Sološnica - kríž na evanjelickom cintoríne
Sološnica - Weidingerov krížik
Sološnica - Obrázok pod Skleným vrchom
Sološnica - misijný kríž
Sološnica - kríž (1899) za obcou
Sološnica - kríž (1818) v chotári
Sološnica - kríž (1808) za obcou
Sološnica - kríž (1788) v obci
Sološnica - kríž (1785) pri kostole
Kamerové systémy