Rohožník - sv. Helena (1895)

V obci neďaleko kostola je socha sv. Heleny na pomníku, doplnená o granitový kríž, ktorý je ale zjavne nepôvodný. Ani terajšie miesto umiestnenia nie je pôvodné. Na pomníku je vytesaných niekoľko nápisov vrátane zakladateľského, podľa ktorého dielo dali v roku 1895 postaviť Lukáš Benkovič s manželkou Rozáliou, rod. Drahoš.

Podľa Ľ. Kotesovej zakladatelia zakúpili sochu sv. Heleny a dali ju postaviť na svojom pozemku v lokalite Franvíz pri ceste do Kuchyne. Tam bola často poškodzovaná, preto po dohode s majiteľmi bola opravená a premiestnená ku kostolu, kde ju 18. augusta 1996 posvätil páter Edward Žakovicz.

 

SVÄTÁ

HELENA

ORODUJ

ZA NÁS

1996

 

Klaňáme sa Tebe Kriste

a dobrorečíme Tebe lebo

skrze sw. Kríž Twoj si swet

wykupil. Smiluj sa nad nami

 

Pomňik tento wenowali: Lukács Benkowics a jeho

manželka Rozalia Drahoš.            Rohrbach 1895.

 

Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397-1997, Rohožník – Bratislava 1997, str. 67

Rohožník - Štefekov kríž
Rohožník - kaplnka sv. Urbana
Rohožník - lurdská jaskyňa
Rohožník - kaplnka sv. Rozálie
Rohožník - zvonica
Rohožník - kaplnka so sochou Piety Pri potoku
Rohožník - Božia muka na Riadku
Rohožník - Božia muka na ceste do Sološnice
Rohožník - Najsvätejšia Trojica (1905)
Rohožník - sv. Vendelín
Rohožník - Ecce homo
Rohožník - sv. Florián (1897)
Rohožník - misijný kríž 1998
Rohožník - kríž 1928 pri kostole
Rohožník - kríž (1920, pomník padlých)
Rohožník - kríž 1863 v obci
Rohožník - kríž 1801 v obci
Kamerové systémy