Rohožník - sv. Florián (1897)

Nasledujúce relevantné údaje o soche publikovala Ľ. Kotesová.
Sochu sv. Floriána dal postaviť v roku 1897 Ján Štefek s manželkou Annou, rod. Chválovou, v strede obce neďaleko bývalej hasičskej zbrojnice. Posvätil ju farár Ján Karol Jakubovič. Socha bola počas svojej existencie viackrát premiestnená. Prvýkrát ju obnovili pri príležitosti hasičskej slávnosti 3. júla 1926, keď bola opätovne posvätená farárom Mikulášom Šikutom. Pri asanačných prácach bola v roku 1978 premiestnená na cintorín. Tu sa v roku 1992 dočkala obnovy pri stom výročí existencie miestneho hasičského zboru. Pri vlastnom stom výročí existencie bola zrenovovaná kamenárom Augustínom Krebsom a premiestnená k hasičskej zbrojnici, kde ju 4. mája 1997 posvätil farár Miroslav Bania.

Svatého Floriana
dal postaviť
Stefeck Ján
aj manželka jeho
Chwála Anna
1897

 

Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397-1997, Rohožník - Bratislava 1997, str. 68

Rohožník - Štefekov kríž
Rohožník - kaplnka sv. Urbana
Rohožník - lurdská jaskyňa
Rohožník - kaplnka sv. Rozálie
Rohožník - zvonica
Rohožník - kaplnka so sochou Piety Pri potoku
Rohožník - Božia muka na Riadku
Rohožník - Božia muka na ceste do Sološnice
Rohožník - Najsvätejšia Trojica (1905)
Rohožník - sv. Vendelín
Rohožník - Ecce homo
Rohožník - sv. Helena (1895)
Rohožník - misijný kríž 1998
Rohožník - kríž 1928 pri kostole
Rohožník - kríž (1920, pomník padlých)
Rohožník - kríž 1863 v obci
Rohožník - kríž 1801 v obci
Kamerové systémy