Podľa zakladateľskej tabuľky bolo súsošie Najsvätejšej Trojice pri kostole postavené v roku 1905 nákladom Amerikánov, obyvateľov obce, ktorí odišli za prácou do Ameriky.

Ku cti a sláve
trojjedineho Boha dalo
postavit 24 zdejšich
za výrobkem svým
do Ameriki
zachodiacych nábožných
občanú roku Pána 1905
mesici aprili
ktorých ména pisané sú
v knihe života.

Kamerové systémy