Na konci obce pri ceste do Lábu je socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1898. Na podstavci je kamenná tabuľka zakladateľov sochy, ktorými boli Ján Matúšek a Štefan Ščepán.

Sv. Jáne Nepomucký
oroduj za nás!
K úcte mlčanlivého
zpovedníka a obhajcu
dobrého ména postavili
Ján Matúšek a
Štefan Ščepán
1898.

Kamerové systémy