Plavecký Štvrtok - Najsvätejšia Trojica (1908)

Pred kostolom je súsošie Najsvätejšej Trojice z roku 1908. Podľa zakladateľskej tabule na podstavci bolo postavené z prostriedkov štvrteckých vysťahovalcov do Ameriky. Trojičný stĺp stál pôvodne pár metrov od súčasného miesta. Posunuli ho, keď v roku 1960 zriadili pri kostole park.

Ku cti a Chvale
najsvatejsi Troicu
dali vistavyt
Stvrtecki Obivatele
z Ameriki
v Roku 1908
na Pamatku.

Plavecký Štvrtok - kaplnka sv. Rócha a Rozálie
Plavecký Štvrtok - kríž pri Valchovni
Plavecký Štvrtok - Obrázok pri kostole
Plavecký Štvrtok - Božia muka v obci
Plavecký Štvrtok - kaplnka pri Kozanke
Plavecký Štvrtok - kaplnka pri Malackej ceste
Plavecký Štvrtok - kríž pri Olšovom majeri
Plavecký Štvrtok - kríž pri kostole
Plavecký Štvrtok - kríž (2009) za obcou
Plavecký Štvrtok - misijný kríž (1944)
Plavecký Štvrtok - kríž na cintoríne
Plavecký Štvrtok - kríž (1831) v chotári
Plavecký Štvrtok - sv. Ján Nepomucký (1898)

Kamerové systémy