Plavecké Podhradie - sv. Anna (2014)

Súsošie sv. Anny z roku 2014 v Plaveckom Podhradí je kópiou sochy z Mástu, postavenej v roku 1724. Vernou replikou je súsošie aj podstavec. Na podstavci však nie je zaznamenaný pôvodný nápis, ale nápis zakladateľa novej sochy. Z nápisu sa o donorovi dozvedáme, že bol vnukom alebo vnučkou pani Anny Hlavatej, rod. Špotákovej, ktorej spomenutú sochu venoval.

Ku cti a sláve sv. Anny,
matky Panny Márie!
Z vďaky k mojej starenke
Anne Hlavatej, rod. Špotákovej.
A na večnú spomienku
všetkých Aničiek,
čo v Plaveckom Podhradí žili
a Boha chválili!!!

Sv. Anna oroduj za nás!
26. júla 2014

Plavecké Podhradie - kríž na Klokoči
Plavecké Podhradie - železný kríž v chotári
Plavecké Podhradie - kríž na cintoríne
Plavecké Podhradie - liatinový kríž nad obcou
Plavecké Podhradie - misijný kríž (1995)
Plavecké Podhradie - kríž (1947) v obci
Plavecké Podhradie - kríž (1888) pred kostolom
Plavecké Podhradie - sv. Ján Nepomucký
Plavecké podhradie - Božia muka na Uhliskách
Plavecké Podhradie - Božia muka pod Vápennou
Plavecké Podhradie - Božia muka pod Pohanskou
Plavecké Podhradie - kríž (1946) v lese

Kamerové systémy