Pernek - sv. Florián (1996)

Pri kostole je v železnej ohrádke socha sv. Floriána na vysokom štíhlom podstavci. Bola postavená na náklady obce a zo zbierky obyvateľov. 16. júna 1996 dostavali podstavec a osadili sochu. Jej slávnostné posvätenie sa vykonalo 4. mája 1997.

Tatiana Suchárová: Sv. Floriánek, in: Kronika obce Pernek, str. 56

Pernek - kríž na okraji obce (do Pezinka)
Pernek - misijný kríž (2013)
Pernek - Najsvätejšia Trojica (1929)
Pernek - Božia muka zosnulých poľovníkov
Pernek - Kalvária na Vyšnej skalke
Židovský cintorín, Pernek
Pernek - kríž v chotári (do Malaciek)
Pernek - kríže na Vyšnej skalke
Pernek - kríž na ceste do Jablonového
Pernek - kríž na okraji obce (do Kuchyne)
Pernek - kríž z kaplnky
Pernek - kríž (1924) na cintoríne
Kamerové systémy