Neďaleko kostola je na štíhlom podstavci súsošie Najsvätejšej Trojice z roku 1929. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť  Ondrej Petrík a Matúš Petrík s manželkou Ulianou, rod. Václavovou, za pomoci ďalších obyvateľov. Na podstavci je signatúra kamenárskej dielne Dvořáka z Břeclavi.

NA ČEST A CHVÁLU
NAJSVATEJŠEJ A NEROZDILNEJ
TROJICI BOŽEJ
Venovali
ONDREJ PETRIK
a MATUŠ PETRIK
z manželku rod. Václav Uliana
z pomocu dalších dobrodincu.
R. P. 1929.

Kamerové systémy