Pernek - Najsvätejšia Trojica (1929)

Neďaleko kostola je na štíhlom podstavci súsošie Najsvätejšej Trojice z roku 1929. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť  Ondrej Petrík a Matúš Petrík s manželkou Ulianou, rod. Václavovou, za pomoci ďalších obyvateľov. Na podstavci je signatúra kamenárskej dielne Dvořáka z Břeclavi.

NA ČEST A CHVÁLU
NAJSVATEJŠEJ A NEROZDILNEJ
TROJICI BOŽEJ
Venovali
ONDREJ PETRIK
a MATUŠ PETRIK
z manželku rod. Václav Uliana
z pomocu dalších dobrodincu.
R. P. 1929.

Pernek - kríž na okraji obce (do Pezinka)
Pernek - misijný kríž (2013)
Pernek - Božia muka zosnulých poľovníkov
Pernek - sv. Florián (1996)
Pernek - Kalvária na Vyšnej skalke
Židovský cintorín, Pernek
Pernek - kríž v chotári (do Malaciek)
Pernek - kríže na Vyšnej skalke
Pernek - kríž na ceste do Jablonového
Pernek - kríž na okraji obce (do Kuchyne)
Pernek - kríž z kaplnky
Pernek - kríž (1924) na cintoríne
Kamerové systémy