Mást - sv. Ján Nepomucký (1913)

Sochu sv. Jána Nepomuckého v Máste podľa zakladateľského nápisu, vytesaného na zadnej strane podstavca, dali postaviť v roku 1913 Ján Stankovský s manželkou Františkou, rod. Draškovič. Podľa neúplnej signatúry na podstavci ju zhotovila firma Františka Štáblu z Hodonína. Socha bola po oprave znovu osadená asi v roku 2009. V marci 2012 nad ňou vybudovali ochranný drevený prístrešok, pre ktorý sa získali finančné prostriedky z tomboly farského plesu.

VENOVALI
JÁN STANKOVSKY,
a manželka FRANTIŠKA,
rod. DRAŠKOVIČ
L. P. 1913. 

 

Helena Schmadlová: Vyrástol prístrešok, in: Podpajštúnske zvesti 5/2012, str. 3

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy