Mást - sv. Anna (1724)

Sochu sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu postavili v roku 1724 na pútnickej ceste do Marianky na hranici mástskeho a stupavského chotára. Zakladateľský nápis v latinčine s chronogramom bol na podstavci obtiažne čitateľný aj preto, že sochu a podstavec vytesali z fosílneho pieskovca, ktorý pochádzal z blízkeho rakúskeho kameňolomu. Našťastie vo vizitácii stupavskej farnosti z roku 1782 sa zachoval záznam o soche aj s prepisom spomenutého nápisu. Donor sochy je označený iniciálami M H M, doteraz nie je presnejšie identifikovaný. Čelo podstavca bolo orientované k mástskemu kostolu, kým samotná socha k pútnickej ceste. Mohli by sme predpokladať, že aj samotná socha bola prvotne orientovaná na Mást, ale neskôr ju pootočili tvárou k prechádzajúcim pútnikom.

HANC
STATVAM CVL
TOR SANCTAE
ANNAE FIeRI
FeCIT eT HVC
LOCAVIT
M H M

 

Súsošie bolo v prvých rokoch nového tisícročia poškodené, stratila sa z neho hlava Panny Márie. Na fotografii z augusta 2003 je ešte kompletné, ale na soche Panny Márie je zjavný defekt, podľa ktorého bola jej hlava odlomená už aj predtým. V lete 2005 našli odlomenú hlavičku manželia z Marianky, u ktorých bola v úschove štyri roky, kým sa nedozvedeli o prebiehajúcej oprave sochy. V roku 2008 bola socha vyhlásená národnou kultúrnou pamiatkou a 9. júna nasledujúceho roka bola demontovaná a hneď sa započalo aj s jej reštaurovaním. Originál sochy po zrenovovaní umiestnili a posvätili na konci roka roku 2010 pred kostolom v Máste, kde sa predpokladá jeho lepšia ochrana, než na pôvodnom odľahlom mieste. Náklady reštaurovania v Oblastnom reštaurátorskom ateliéri v Bratislave uhradili Martin Sepp, Karol Janata a Milan Kubíček. Zároveň bola zo zbierky obyvateľov zhotovená verná kópia sochy a podstavca, ktoré sa v roku 2013 osadili na pôvodné miesto na pútnickej ceste. Bola zhotovená aj ďalšia verná replika sochy a podstavca pre Plavecké Podhradie.

Milan Kubíček: Socha sv. Anny, in: Stupava - ročenka 2008, str. 61-62;
Milan Greguš: Plastiku sv. Anny reštaurujú, in: Podpajštúnske zvesti 6/2009, str. 3;
Milan Greguš, K. Janata: Zachráňme si kultúrne dedičstvo predkov, in: Podpajštúnske zvesti 3/2010, str. 6

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stupava - kríž pri kaplnke sv. Barbory
Stupava - Nepoškvrnené srdce Panny Márie (2021)
Mást - sv. Róchus
Stupava - kaplnka sv. Barbory (1708)
Stupava - Najsvätejšia Trojica
Stupava - kaplnka sv. Urbana (1705)
Stupava - sv. Ján Nepomucký (1722)
Mást - lurdská jaskyňa
Stupava - kaplnka sv. Vendelína
Stupava - Pieta (2009)
Stupava - kaplnka Svätého kríža (1890)
Mást - sv. Ján Nepomucký (1913)
Mást - Najsvätejšia Trojica (1897)
Mást - sv. Jozef Pestún (1928)
Mást - Ježiš Kristus (1928)
Mást - Panna Mária (1928)
Stupava - kaplnka vo vinohradoch
Stupava - Božia muka pri kaštieli
Stupava - kaplnka so sochou Panny Márie pri fare
Stupava - kaplnka so sochou na Mariánskej ulici
Stupava - krížik Márie Súkeníkovej
Mást - Božia muka na Devínskej ceste
Mást - Božia muka pri cholerovom cintoríne
Stupava - Božia muka pri kaplnke sv. Urbana
Stupava - kríž (1892) na Malackej ceste
Stupava - kríž za transformátorovou stanicou
Stupava - kríž pri fare
Stupava - kríž na novom cintoríne
Stupava - kríž na Mariánskej ceste
Stupava - kríž na borinskej ceste
Stupava - kríž pred cintorínom
Stupava - kríž (2004) na cholerovom cintoríne
Stupava - misijný kríž (2002)
Stupava - misijný kríž (1949)
Stupava - kríž (1912) na pútnickej ceste
Stupava - kríž (1908) na Mariánskej ulici
Stupava - kríž (1908) na malackej ceste
Stupava - kríž na malackej ceste
Stupava - kríž (1832 ?) na malackej ceste
Stupava - kríž (1811) pri kostole
Stupava - kríž na starom cintoríne
Mást - kríž pri kostole
Mást - kríž na Devínskej ceste
Mást - kríž (1999) na cholerovom cintoríne
Mást - kríž (1904) na cintoríne
Mást - kríž (1873) v obci
Mást - kríž (1869) za obcou
Mást - kríž (1836) v obci
Mást - kríž na Hviezdoslavovej ulici
Kamerové systémy