Mást - Panna Mária (1928)

Podľa zakladateľského nápisu dali sochu Panny Márie pred kostolom v roku 1928 postaviť Štefan Mader a jeho manželka Anna, rod. Belzarová.

Ku cti a chvále Božej
venovali manželia
ŠTEFAN a ANNA
MADER
rod. BELZAR

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy