Mást - Najsvätejšia Trojica (1897)

Podľa zakladateľskej tabuľky na podstavci dali trojičný stĺp postaviť v roku 1897 Ján Suchý s manželkou Máriou.

KU CTI NAJSV.
TROJICE
TENTO POMNÍK
ZALOŽILI
JÁN SUCHÝ
A MANŽELKA
MÁRIA
ROKU 1897.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy