Podľa zakladateľského nápisu dali sochu Ježiša Krista pred kostolom v roku 1928 postaviť Štefan Mader a jeho manželka Anna, rod. Belzarová.

Ku cti a chvále Božej
venovali manželia
ŠTEFAN a ANNA
MADER
rod. BELZAR
R. 1928.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy