Marianka - sv. Pavol Pustovník (1714)

Sochu sv. Pavla Pustovníka dal podľa zakladateľského latinského nápisu (v preklade: kardinál a saský vojvoda, ostrihomský arcibiskup, ctiteľ tohto svätého, 1714) postaviť kardinál a ostrihomský arcibiskup Kristián August v roku 1714 pri múre záhrady kostola. Kristián August, pôvodom z protestantskej rodiny saského kniežaťa, konvertoval na katolícku vieru a presťahoval sa do Uhorska. So zdravotnými ťažkosťami žil od roku 1712 v mariatálskom kláštore. Stal sa ctiteľom Panny Márie Tálenskej a podporovateľom rehole pavlínov, na výstavbu mariatálskeho areálu vynaložil značné prostriedky.
V roku 2009-2011 bolo kompletné dielo: socha, podstavec a balustráda (odlomená ruka, rameno, chodidlá) zreštaurované v ateliéroch VŠVU pod vedením Gabriela Strassnera. O originál sochy prejavila záujem aj SNG, ale v tom prípade by musela byť osadená v mariatálskom údolí kópia, čo správcovia mariatálskeho údolia neakceptovali.

CARDINALIS
E DUCIBUS SA
XONIAE ARCHI
EPISCOPUS S
TRIGONIEN
SIS SEMPER
CLIENS HU
IUS SANCTI
1714

 

Milena Makovická: Pomník svätého Pavla Pustovníka sa reštauruje, in: Mariatál 2/2009, str. 19;
Páter Augustín Juraj Kordoš: Bola zreštaurovaná aj ďalšia baroková dominanta údolia, in: Mariatál 1/2011, str. 21

Marianka - sv. Ján Nepomucký (1760)
Marianka - sv. Anton Paduánsky (1728)
Marianka - Panna Mária s dieťaťom (1671)
Marianka - Božské srdce (1934)
Marianka - mariánske kaplnky
Marianka - kaplnka sv. Floriána
Marianka - Obrázok pri lome
Marianka - lurdská jaskyňa
Marianka - Kalvária s Krížovou cestou
Marianka - kríž (1930, 2012) na kraji obce
Marianka - Obrázok za lurdskou jaskyňou
Marianka - pilier so sochou mariatálskej madony
Marianka - kaplnka (1608) za obcou
Marianka - kaplnka sv. Barbory v Panskom lese
Marianka - Obrázok pod Kalváriou
Marianka - pilier (1658) s krížom
Marianka - kríž pri kostole
Marianka - kríž pri kaplnke sv. Studne
Marianka - kríž (1970) na cintoríne
Marianka - kríž (1984) v chotári
Marianka - kríž (1856) v chotári

Kamerové systémy