Marianka - sv. Pavol Pustovník (1714)

Sochu sv. Pavla Pustovníka dal podľa zakladateľského latinského nápisu (v preklade: kardinál a saský vojvoda, ostrihomský arcibiskup, ctiteľ tohto svätého, 1714) postaviť kardinál a ostrihomský arcibiskup Kristián August v roku 1714 pri múre záhrady kostola. Kristián August, pôvodom z protestantskej rodiny saského kniežaťa, konvertoval na katolícku vieru a presťahoval sa do Uhorska. So zdravotnými ťažkosťami žil od roku 1712 v mariatálskom kláštore. Stal sa ctiteľom Panny Márie Tálenskej a podporovateľom rehole pavlínov, na výstavbu mariatálskeho areálu vynaložil značné prostriedky.
V roku 2009-2011 bolo kompletné dielo: socha, podstavec a balustráda (odlomená ruka, rameno, chodidlá) zreštaurované v ateliéroch VŠVU pod vedením Gabriela Strassnera. O originál sochy prejavila záujem aj SNG, ale v tom prípade by musela byť osadená v mariatálskom údolí kópia, čo správcovia mariatálskeho údolia neakceptovali.

CARDINALIS
E DUCIBUS SA
XONIAE ARCHI
EPISCOPUS S
TRIGONIEN
SIS SEMPER
CLIENS HU
IUS SANCTI
1714

 

Milena Makovická: Pomník svätého Pavla Pustovníka sa reštauruje, in: Mariatál 2/2009, str. 19;
Páter Augustín Juraj Kordoš: Bola zreštaurovaná aj ďalšia baroková dominanta údolia, in: Mariatál 1/2011, str. 21

Kamerové systémy