Súsošie sv. Jána v Marianke dal postaviť František Rosa. Dielo si objednal niekedy po roku 1754, keď sa stal generálnym predstaveným pavlínov, ktorý mal hlavné sídlo v Marianke. Dokončené bolo v roku 1760. Ešte v roku 1767 venoval 100 zlatých na jeho opravu. Na podstavci sú tri reliéfy zo života sv. Jána; pri spovedi, mučenie vojakmi Václava IV., hodenie tela sv. Jána do Vltavy.
Asi v roku 2006 boli zrenovované tri sochy Alegórií z podstavca študentmi VŠVU. Na stĺp však boli osadené až potom, ako aj trojboký podstavec a pilier so sochou sv. Jána prešli v rámci magisterských prác reštauračnými dielňami VŠVU niekedy medzi rokmi 2010 až 2015.

P. Xavér Stan. Čík: Dejiny Mariatálu, Marianka 1942, str. 93, 94

Kamerové systémy