Marianka - sv. Ján Nepomucký (1760)

Súsošie sv. Jána v Marianke dal postaviť František Rosa. Dielo si objednal niekedy po roku 1754, keď sa stal generálnym predstaveným pavlínov, ktorý mal hlavné sídlo v Marianke. Dokončené bolo v roku 1760. Ešte v roku 1767 venoval 100 zlatých na jeho opravu. Na podstavci sú tri reliéfy zo života sv. Jána; pri spovedi, mučenie vojakmi Václava IV., hodenie tela sv. Jána do Vltavy.
Asi v roku 2006 boli zrenovované tri sochy Alegórií z podstavca študentmi VŠVU. Na stĺp však boli osadené až potom, ako aj trojboký podstavec a pilier so sochou sv. Jána prešli v rámci magisterských prác reštauračnými dielňami VŠVU niekedy medzi rokmi 2010 až 2015.

P. Xavér Stan. Čík: Dejiny Mariatálu, Marianka 1942, str. 93, 94

Marianka - sv. Anton Paduánsky (1728)
Marianka - sv. Pavol Pustovník (1714)
Marianka - Panna Mária s dieťaťom (1671)
Marianka - Božské srdce (1934)
Marianka - mariánske kaplnky
Marianka - kaplnka sv. Floriána
Marianka - Obrázok pri lome
Marianka - lurdská jaskyňa
Marianka - Kalvária s Krížovou cestou
Marianka - kríž (1930, 2012) na kraji obce
Marianka - pilier so sochou mariatálskej madony
Marianka - kaplnka (1608) za obcou
Marianka - kaplnka sv. Barbory v Panskom lese
Marianka - Obrázok za lurdskou jaskyňou
Marianka - Obrázok pod Kalváriou
Marianka - pilier (1658) s krížom
Marianka - kríž pri kostole
Marianka - kríž pri kaplnke sv. Studne
Marianka - kríž (1970) na cintoríne
Marianka - kríž (1984) v chotári
Marianka - kríž (1856) v chotári
Kamerové systémy