Marianka - sv. Anton Pustovník a sv. Pavol Pustovník

Dvojica sôch pustovníkov sv. Antona a sv. Pavla z dielne J. R. Donnera bola zhotovené z mušľovitého vápenca okolo roku 1736 ako súčasť barokového oltára kostola Narodenia Panny Márie v Marianke. Donorom oltára a sôch bol ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházy. Pri regotizačných aktivitách v roku 1877 bol oltár rozobratý a nahradený novým. Sochy pustovníkov dal neskorší správca Mariatálu Evarist Czaykowski osadiť pred kaplnku sv. Studne; možno v roku 1898, keď kaplnku opravili. Sochy pred kaplnkou sú tvárami natočené k obrazu mariatálskej Madony, rovnako ako tomu bolo pod oltárom, pre ktorý boli zhotovené. Koncom 30-tych rokov minulého storočia boli sochy takmer deformované nánosom viacerých náterov, ktoré v tom čase odstránil sochár František Bechyne.
V roku 1978 získala sochy do svojho vlastníctva SNG, ktorá ich dala zreštaurovať a nepôvodné súčasti sôch (končatiny) odstrániť. Nový vlastník dal zhotoviť v Brne aj kópie sôch z umelého kameňa, ktoré sa osadili pred kaplnku sv. Studne v apríli 1981.

P. Xavér Stan. Čík: Dejiny Mariatálu, Marianka 1942, str. 176, 235;
Július Kálman: Sochy J. R. Donnera v Marianke, in: Galéria 8 - Staré umenie, Bratislava 1984, str. 230-237;
Magda Keleti. Sochy z bratislavskej dielne J. R. Donnera v zbierkach SNG, in: Galéria 8 - Staré umenie, Bratislava 1984, str. 239-247;
MK: J. R. Donner – dielňa: Sv. Anton Veľký, in: Juraj Rafael Donner a Bratislava 1992, str. 44-45

Marianka - sv. Ján Nepomucký (1760)
Marianka - sv. Anton Paduánsky (1728)
Marianka - sv. Pavol Pustovník (1714)
Marianka - Panna Mária s dieťaťom (1671)
Marianka - Božské srdce (1934)
Marianka - mariánske kaplnky
Marianka - kaplnka sv. Floriána
Marianka - Obrázok pri lome
Marianka - lurdská jaskyňa
Marianka - Kalvária s Krížovou cestou
Marianka - kríž (1930, 2012) na kraji obce
Marianka - pilier so sochou mariatálskej madony
Marianka - kaplnka (1608) za obcou
Marianka - kaplnka sv. Barbory v Panskom lese
Marianka - Obrázok za lurdskou jaskyňou
Marianka - Obrázok pod Kalváriou
Marianka - pilier (1658) s krížom
Marianka - kríž pri kostole
Marianka - kríž pri kaplnke sv. Studne
Marianka - kríž (1970) na cintoríne
Marianka - kríž (1984) v chotári
Marianka - kríž (1856) v chotári
Kamerové systémy