Marianka - sv. Anton Paduánsky (1728)

Socha sv. Antona Paduánskeho bola postavená podľa vročenia na volútovom podstavci v roku 1728. Nad letopočtom sú vytesané iniciály FM a VP; možno zakladateľov sochy. Pre poškodenia spojenými so značným úbytkom kamennej hmoty bola v rokoch 2006-2008 zreštaurovaná v ateliéroch VŠVU na náklad farského úradu. Opravenú sochu osadili 10. júna 2008. Je však oproti pôvodnému stavu o trochu bližšie k susediacemu domu, ktorého majiteľ obetoval roh predzáhradky, aby socha príliš neprekážala na križovatke.

M. Makovická: Socha sv. Antona Paduánskeho opäť v Marianke, in: Mariatál 2/2008, str. 17

Kamerové systémy