Marianka - sv. Anton Paduánsky (1728)

Socha sv. Antona Paduánskeho bola postavená podľa vročenia na volútovom podstavci v roku 1728. Nad letopočtom sú vytesané iniciály FM a VP; možno zakladateľov sochy. Pre poškodenia spojenými so značným úbytkom kamennej hmoty bola v rokoch 2006-2008 zreštaurovaná v ateliéroch VŠVU na náklad farského úradu. Opravenú sochu osadili 10. júna 2008. Je však oproti pôvodnému stavu o trochu bližšie k susediacemu domu, ktorého majiteľ obetoval roh predzáhradky, aby socha príliš neprekážala na križovatke.

M. Makovická: Socha sv. Antona Paduánskeho opäť v Marianke, in: Mariatál 2/2008, str. 17

Marianka - sv. Ján Nepomucký (1760)
Marianka - sv. Pavol Pustovník (1714)
Marianka - Panna Mária s dieťaťom (1671)
Marianka - Božské srdce (1934)
Marianka - mariánske kaplnky
Marianka - kaplnka sv. Floriána
Marianka - Obrázok pri lome
Marianka - lurdská jaskyňa
Marianka - Kalvária s Krížovou cestou
Marianka - kríž (1930, 2012) na kraji obce
Marianka - pilier so sochou mariatálskej madony
Marianka - kaplnka (1608) za obcou
Marianka - kaplnka sv. Barbory v Panskom lese
Marianka - Obrázok za lurdskou jaskyňou
Marianka - Obrázok pod Kalváriou
Marianka - pilier (1658) s krížom
Marianka - kríž pri kostole
Marianka - kríž pri kaplnke sv. Studne
Marianka - kríž (1970) na cintoríne
Marianka - kríž (1984) v chotári
Marianka - kríž (1856) v chotári
Kamerové systémy