Sochu Božského srdca pri kláštore dala v roku 1934 postaviť vdova Anna Ďurďovičová, rod. Havlovičová, z Rače za 7 tisíc korún. Sochu aj s podstavcom zhotovili kamenári Beck a Soják z moravskej Strážnice.

NAJSVÄTEJŠIE
SRDCE JEŽIŠOVO,
SMILUJ SA NAD
NAMI!

Ku cti a chvále Božej
venovala manželka
RAFAELA ĎURĎOVIČA
ANNA, rod. HAVLOVIČOVÁ
z RAČIŠTORFA.
1934.

 

P. Xavér Stan. Čík: Dejiny Mariatálu, Marianka 1942, str. 235

Kamerové systémy