Socha sv. Floriána stojí od 14. októbra 1965 pred múrom kostolného areálu. V rovnakom čase sem premiestnili aj sochu sv. Vendelína. Pre obe sochy tu pripravili nové murované podstavce. Socha sv. Floriána stávala pôvodnejšie v uličnej časti V Trúbe pred budovou zvonice pri starej požiarnej zbrojnici, ktoré boli asanované asi v roku 1961.

Toni Gúth, Helena Gúthová: Levárky, Bratislava 1997, str. 193

Kamerové systémy