Malé Leváre - sv. Anton Paduánsky

Socha sv. Antona stojí v Novej ulici na neproporčne veľkom murovanom podstavci, ktorý nie je pôvodný. Na súčasné miesto ju premiestnili pri budovaní cesty v roku 1947 z uličnej časti obce, zvanej Dzedzina. Tam stávala pri kovárni v cestnom ostrovčeku štyroch gaštanov. Dal ju postaviť Pavel Žáček. Socha aj s podstavcom bola objednaná u bratislavského kamenára Alexandra Mahra. Podľa dodávateľského nákresu diela, zachovaného v archíve fary, pôvodný podstavec bol štíhly a o niečo vyšší, ako socha samotná. Pozostával z viacerých kamenných článkov o celkovej výške asi 1,5 metra. O sochu sa stará rodina Hollá. Pred rokom 2011 bola socha spolu s podstavcom zrenovovaná.
V chotári obce stávala koncom 18. storočia aj staršia socha sv. Antona. Spomína sa v kostolnej knihe príjmov a výdavkov pri popise lokalizácie lúky vo vlastníctve kostola.

Toni Gúth, Helena Gúthová: Levárky, Bratislava 1997, str. 81, 174, 194, 195

Malé Leváre - lurdská jaskyňa pri dome
Malé Leváre - kaplnka Panny Márie
Malé Leváre - lurdská jaskyňa
Malé Leváre - sv. Vendelín
Malé Leváre - sv. Florián
Malé Leváre - kríž (1982) v chotári
Malé Leváre - kríž (1941) v chotári
Malé Leváre - kríž (1925) v chotári
Malé Leváre - kríž (1900) v chotári
Malé Leváre - misijný kríž
Malé Leváre - Obrázok pri Rudave
Kamerové systémy