Malacky - sv. Ján Nepomucký (1909)

Podľa zakladateľského nápisu na podstavci dali Anton a Františka Dobrovodskí postaviť pri potoku Malina na dolnom konci Malaciek sochu sv. Jána Nepomuckého. P. Hallon zaznamenal, že sochu dal postaviť a základinu 84 korún pre ňu zložil Anton Dobrovodský, manžel Márie Límovej. Socha stála pred ich domom.

Sv. Jane Nepomucký
oroduj za nás.
Sochu túto obetovali
Anton a Františka
Dobrovodsky
1909

 

Nezachovali sa iné sochy sv. Jána Nepomuckého; pred starou farou, ktorej zakladateľom bol Štermenský a ani ďalšia z 18. storočia z pálenej hliny pri potoku Malina. Stála pred kláštorom vincentíniek, venoval ju zemepán. Pri stavbe diaľničného nadjazdu v 70-tych rokoch minulého storočia ju stavebná firma demontovala a zložila zabednenú vedľa cesty, kde sa o ňu nikto dlhú dobu nestaral. Rozbili ju vandali.

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 77, 78, 81

Malacky - kríž (2013) v chotári
Malacky - Najsvätejšia Trojica (1971)
Malacky - sv. Florián (1777)
Malacky - sv. Anton Paduánsky (1673)
Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)
Malacky - sv. Anna
Malacky - sv. František Xaverský
Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli
Malacky - lurdská jaskyňa v Zámockom parku
Malacky - Kalvária (1717)
Židovský cintorín, Malacky
Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste
Malacky - Božia muka na Rádku
Malacky - kríž na novom cintoríne
Malacky - drevený kríž za mestom
Malacky - kríž (po 1941) na okraji mesta
Malacky - kríž (po 1915) za mestom
Malacky - misijný kríž pri kostole
Malacky - misijný kríž pri kláštore
Malacky - kríž (1892) v meste
Malacky - kríž (1889) v meste
Malacky - kríž (1887) na okraji mesta
Malacky - kríž (1873) v meste
Malacky - kríž (1873) pred kostolom
Malacky - kríž (1863) na cintoríne
Malacky - dvojkríž (2008) v meste
Kamerové systémy