Malacky - sv. František Xaverský

Socha sv. Františka Xaverského na vysokom stĺpe je známa v Malackách pod prezývkou Severínek. ktorá sa asi odvodila z prímenia sv. Františka. Samotná prezývka sa stala príčinou úvah, či socha nestvárňuje sv. Severína, v našom prostredí takmer neznámeho svätca a niektoré atribúty sochy svätého viedli aj k úvahám, či by nešlo o sv. Jána Nepomuckého. Socha sa však ako sv. František Xaverský spomína už vo vizitácii z roku 1783.
Stĺp sv. Františka bol ohradený kamennou balustrádou, ktorá zanikla v polovici minulého storočia. Po zreštaurovaní pamiatky v rokoch 1989-1990 sochárom Ladislavom Chamutim sa vápencový originál sochy odložil do depozitu, dnes je v lapidáriu františkánskeho kláštora. Na stĺp sa osadila rekonštrukčná kópia dutej sochy z epoxidu, ktorú odliali na VŠVU pod vedením sochára Jaroslava Kubu. Okolo podstavca stĺpa sa osadili nové kamenné stĺpiky s reťazami.

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 78;
Eliška Kováčová: Kamenné skulptúry a drobná sakrálna architektúra v Malackách, in: Malacky a okolie 4, Malacky 2011, str. 83, 84

Kamerové systémy