Malacky - sv. František Xaverský

Socha sv. Františka Xaverského na vysokom stĺpe je známa v Malackách pod prezývkou Severínek. ktorá sa asi odvodila z prímenia sv. Františka. Samotná prezývka sa stala príčinou úvah, či socha nestvárňuje sv. Severína, v našom prostredí takmer neznámeho svätca a niektoré atribúty sochy svätého viedli aj k úvahám, či by nešlo o sv. Jána Nepomuckého. Socha sa však ako sv. František Xaverský spomína už vo vizitácii z roku 1783.
Stĺp sv. Františka bol ohradený kamennou balustrádou, ktorá zanikla v polovici minulého storočia. Po zreštaurovaní pamiatky v rokoch 1989-1990 sochárom Ladislavom Chamutim sa vápencový originál sochy odložil do depozitu, dnes je v lapidáriu františkánskeho kláštora. Na stĺp sa osadila rekonštrukčná kópia dutej sochy z epoxidu, ktorú odliali na VŠVU pod vedením sochára Jaroslava Kubu. Okolo podstavca stĺpa sa osadili nové kamenné stĺpiky s reťazami.

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 78;
Eliška Kováčová: Kamenné skulptúry a drobná sakrálna architektúra v Malackách, in: Malacky a okolie 4, Malacky 2011, str. 83, 84

Malacky - kríž (2013) v chotári
Malacky - sv. Ján Nepomucký (1909)
Malacky - Najsvätejšia Trojica (1971)
Malacky - sv. Florián (1777)
Malacky - sv. Anton Paduánsky (1673)
Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)
Malacky - sv. Anna
Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli
Malacky - lurdská jaskyňa v Zámockom parku
Malacky - Kalvária (1717)
Židovský cintorín, Malacky
Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste
Malacky - Božia muka na Rádku
Malacky - kríž na novom cintoríne
Malacky - drevený kríž za mestom
Malacky - kríž (po 1941) na okraji mesta
Malacky - kríž (po 1915) za mestom
Malacky - misijný kríž pri kostole
Malacky - misijný kríž pri kláštore
Malacky - kríž (1892) v meste
Malacky - kríž (1889) v meste
Malacky - kríž (1887) na okraji mesta
Malacky - kríž (1873) v meste
Malacky - kríž (1873) pred kostolom
Malacky - kríž (1863) na cintoríne
Malacky - dvojkríž (2008) v meste
Kamerové systémy