Malacky - sv. Florián (1777)

Socha sv. Floriána je datovaná letopočtom 1777. Podľa erbu na barokovom podstavci z marcheggského pieskovca ju dal v spomenutom roku postaviť zemepán Pálffy. Nepoznáme presný tvar sochy, pretože v závere minulého storočia jestvovala už len ako torzo bez hlavy a rúk. Po poškodení na prelome rokov 1991-1992 sa rozhodlo o jej sňatí a oprave. Pri demontáži sa socha rozpadla na viac kusov, dnes je torzo uložené v kláštornom lapidáriu.
V roku 2002 zhotovil sochár Juraj Gavula odliatok novej sochy sv. Floriána z umelého kameňa podľa analógií z blízkeho okolia. Začiatkom decembra spomenutého roka novú sochu posvätil dekan Michal Prokopec.

Pavol Hallon: Kto bol a čím bol svätý Florián, in: Malacký hlas 1/2003, str. 6

Kamerové systémy