Malacky - sv. Florián (1777)

Socha sv. Floriána je datovaná letopočtom 1777. Podľa erbu na barokovom podstavci z marcheggského pieskovca ju dal v spomenutom roku postaviť zemepán Pálffy. Nepoznáme presný tvar sochy, pretože v závere minulého storočia jestvovala už len ako torzo bez hlavy a rúk. Po poškodení na prelome rokov 1991-1992 sa rozhodlo o jej sňatí a oprave. Pri demontáži sa socha rozpadla na viac kusov, dnes je torzo uložené v kláštornom lapidáriu.
V roku 2002 zhotovil sochár Juraj Gavula odliatok novej sochy sv. Floriána z umelého kameňa podľa analógií z blízkeho okolia. Začiatkom decembra spomenutého roka novú sochu posvätil dekan Michal Prokopec.

Pavol Hallon: Kto bol a čím bol svätý Florián, in: Malacký hlas 1/2003, str. 6

Malacky - kríž (2013) v chotári
Malacky - sv. Ján Nepomucký (1909)
Malacky - Najsvätejšia Trojica (1971)
Malacky - sv. Anton Paduánsky (1673)
Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)
Malacky - sv. Anna
Malacky - sv. František Xaverský
Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli
Malacky - lurdská jaskyňa v Zámockom parku
Malacky - Kalvária (1717)
Židovský cintorín, Malacky
Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste
Malacky - Božia muka na Rádku
Malacky - kríž na novom cintoríne
Malacky - drevený kríž za mestom
Malacky - kríž (po 1941) na okraji mesta
Malacky - kríž (po 1915) za mestom
Malacky - misijný kríž pri kostole
Malacky - misijný kríž pri kláštore
Malacky - kríž (1892) v meste
Malacky - kríž (1889) v meste
Malacky - kríž (1887) na okraji mesta
Malacky - kríž (1873) v meste
Malacky - kríž (1873) pred kostolom
Malacky - kríž (1863) na cintoríne
Malacky - dvojkríž (2008) v meste
Kamerové systémy