Malacky - sv. Anna

Socha sv. Anny, vyučujúcej Pannu Máriu, sa spomína vo vizitácii z roku 1783. Socha bola v polovici minulého storočia už v schátranom stave. Pri pokuse o opravu sa rozpadla a nebolo možné ju zrekonštruovať. Keďže samospráva mesta chcela následne odstrániť podstavec, františkánsky kňaz so sochárskymi zručnosťami Štefan Muška zhotovil v 50-tych rokoch napodobeninu sochy, ktorú odlial Bernard Ecker. Ale aj táto socha z umelého kameňa spolu s podstavcom ku koncu minulého storočia značne schátrala. V roku 1992-1993 podstavec aj sochu zreštauroval Ladislav Chamuti. Zhotovil aj kópiu sochy v podobe odliatku z epoxidovej živice. Nahradili ňou pôvodnejšiu sochu, ktorú odložili do lapidária františkánskeho kláštora.

V. Šíp, J. V. Trebišovský: Malacky - Kapitoly z dejín mesta II., Malacky 1996, str. 78;
Eliška Kováčová: Kamenné skulptúry a drobná sakrálna architektúra v Malackách, in: Malacky a okolie 4, Malacky 2011, str. 84, 85

Kamerové systémy