Malacky - sv. Anna

Socha sv. Anny, vyučujúcej Pannu Máriu, sa spomína vo vizitácii z roku 1783. Socha bola v polovici minulého storočia už v schátranom stave. Pri pokuse o opravu sa rozpadla a nebolo možné ju zrekonštruovať. Keďže samospráva mesta chcela následne odstrániť podstavec, františkánsky kňaz so sochárskymi zručnosťami Štefan Muška zhotovil v 50-tych rokoch napodobeninu sochy, ktorú odlial Bernard Ecker. Ale aj táto socha z umelého kameňa spolu s podstavcom ku koncu minulého storočia značne schátrala. V roku 1992-1993 podstavec aj sochu zreštauroval Ladislav Chamuti. Zhotovil aj kópiu sochy v podobe odliatku z epoxidovej živice. Nahradili ňou pôvodnejšiu sochu, ktorú odložili do lapidária františkánskeho kláštora.

V. Šíp, J. V. Trebišovský: Malacky - Kapitoly z dejín mesta II., Malacky 1996, str. 78;
Eliška Kováčová: Kamenné skulptúry a drobná sakrálna architektúra v Malackách, in: Malacky a okolie 4, Malacky 2011, str. 84, 85

Malacky - kríž (2013) v chotári
Malacky - sv. Ján Nepomucký (1909)
Malacky - Najsvätejšia Trojica (1971)
Malacky - sv. Florián (1777)
Malacky - sv. Anton Paduánsky (1673)
Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)
Malacky - sv. František Xaverský
Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli
Malacky - lurdská jaskyňa v Zámockom parku
Malacky - Kalvária (1717)
Židovský cintorín, Malacky
Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste
Malacky - Božia muka na Rádku
Malacky - kríž na novom cintoríne
Malacky - drevený kríž za mestom
Malacky - kríž (po 1941) na okraji mesta
Malacky - kríž (po 1915) za mestom
Malacky - misijný kríž pri kostole
Malacky - misijný kríž pri kláštore
Malacky - kríž (1892) v meste
Malacky - kríž (1889) v meste
Malacky - kríž (1887) na okraji mesta
Malacky - kríž (1873) v meste
Malacky - kríž (1873) pred kostolom
Malacky - kríž (1863) na cintoríne
Malacky - dvojkríž (2008) v meste
Kamerové systémy