Podľa zakladateľskej tabuľky dala trojičné súsošie pred farským kostolom postaviť rodina Poláková v roku 1971.
Na križovatke pri kostole existoval aj starší trojičný stĺp, ktorý dali postaviť v roku 1900 malackí vysťahovalci z Ford City v USA. Bola naň zložená základina 120 korún. Počas socializmu ho pre lepšiu prejazdnosť cesty odstránili a pritom asi zlikvidovali, keďže jeho ďalší osud je neznámy. Vzhľadom na založenie nového trojičného stĺpa v roku 1971 sa dá predpokladať, že k odstráneniu prišlo v predchádzajúcej dobe 50(-60)-tych rokoch minulého storočia. Pamiatkou naň by mal byť široký kamenný postament, presunutý bližšie ku kostolu.

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 81

Kamerové systémy