Malacky - Najsvätejšia Trojica (1971)

Podľa zakladateľskej tabuľky dala trojičné súsošie pred farským kostolom postaviť rodina Poláková v roku 1971.
Na križovatke pri kostole existoval aj starší trojičný stĺp, ktorý dali postaviť v roku 1900 malackí vysťahovalci z Ford City v USA. Bola naň zložená základina 120 korún. Počas socializmu ho pre lepšiu prejazdnosť cesty odstránili a pritom asi zlikvidovali, keďže jeho ďalší osud je neznámy. Vzhľadom na založenie nového trojičného stĺpa v roku 1971 sa dá predpokladať, že k odstráneniu prišlo v predchádzajúcej dobe 50(-60)-tych rokoch minulého storočia. Pamiatkou naň by mal byť široký kamenný postament, presunutý bližšie ku kostolu.

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 81

Malacky - kríž (2013) v chotári
Malacky - sv. Ján Nepomucký (1909)
Malacky - sv. Florián (1777)
Malacky - sv. Anton Paduánsky (1673)
Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)
Malacky - sv. Anna
Malacky - sv. František Xaverský
Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli
Malacky - lurdská jaskyňa v Zámockom parku
Malacky - Kalvária (1717)
Židovský cintorín, Malacky
Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste
Malacky - Božia muka na Rádku
Malacky - kríž na novom cintoríne
Malacky - drevený kríž za mestom
Malacky - kríž (po 1941) na okraji mesta
Malacky - kríž (po 1915) za mestom
Malacky - misijný kríž pri kostole
Malacky - misijný kríž pri kláštore
Malacky - kríž (1892) v meste
Malacky - kríž (1889) v meste
Malacky - kríž (1887) na okraji mesta
Malacky - kríž (1873) v meste
Malacky - kríž (1873) pred kostolom
Malacky - kríž (1863) na cintoríne
Malacky - dvojkríž (2008) v meste

Kamerové systémy