Lozorno - sv. Ján Nepomucký (1898)

Podľa zakladateľskej tabule na podstavci dala sochu sv. Jána Nepomuckého postaviť vdova Františka Mikulášeková, rod. Jánošová, v roku 1898. Trochu iné kostrbaté vysvetlenie zakladateľského nápisu by pripúšťalo, že bola vdovou po Františkovi Mikulášekovi.

Ku cti a chvále božej a
svatého Jána Nepomuckého
postavila vdova
Mikulášek Františka
rodená Jánoš 1898 r.
Svatý Jane Nepomucký
oroduj za nás!

Kamerové systémy