Láb - Najsvätejšia Trojica (1905)

Podľa zakladateľskej tabule sochu Najsvätejšej Trojice dali postaviť Alex a Katerina Weingärtner v roku 1905. Na sochu bola zložená základina 100 zlatých. Trojičný stĺp s bohatou architektonickou výzdobou stojí pri kostole.

Pomňik tento ku cti i chvále
Najsvatejšej Trojice
z nábožného úmyslu dali vystavit
Alex i Katerina Weingärtner
v roku Pána 1905.

 

Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 98

Láb - kaplnka sv. Vendelína (1755)
Láb - lurdská jaskyňa
Láb - Božia muka za obcou
Láb - misijný kríž
Láb - kríž (1884) v obci
Láb - sv. Ján Nepomucký (1732)
Láb - kríž (1853) v chotári
Láb - sv. Florián (1743)
Láb - kríž (1833) v chotári
Láb - kríž (1832) na cintoríne
Láb - kríž (1822) v chotári
Láb - kríž (1810) v obci
Láb - kríž (1743) pri kostole
Kamerové systémy