Podľa zakladateľskej tabule sochu Najsvätejšej Trojice dali postaviť Alex a Katerina Weingärtner v roku 1905. Na sochu bola zložená základina 100 zlatých. Trojičný stĺp s bohatou architektonickou výzdobou stojí pri kostole.

Pomňik tento ku cti i chvále
Najsvatejšej Trojice
z nábožného úmyslu dali vystavit
Alex i Katerina Weingärtner
v roku Pána 1905.

 

Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 98

Kamerové systémy