Kuchyňa - sv. Vendelín (1833)

Uvedené relevantné údaje o soche publikoval P. Hallon, ktorý uverejnil aj fundačnú listinu vdovy zakladateľa sochy. Richtár Pavel Pálka si objednal v Prešporku sochu sv. Vendelína, ale než ju doručili, zomrel. Postaviť ju potom dala vdova a syn Július pri ceste do Rohožníka na mieste starého cintorína. Posvätil ju malacký farár Imrich Ostrovský 20. októbra 1883. Vdova na miestnej fare ešte 13. októbra toho roku zložila 20 zlatých ako fundáciu pre údržbu sochy. Na vysokom štíhlom podstavci je vytesané meno Pavla Pálku s letopočtom založenia sochy.

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1994, str. 33, 34

Kuchyňa - kaplnka sv. Anny (1851)
Kuchyňa - kríž pri letisku
Kuchyňa - kríž (2000) na Vysokej
Kuchyňa - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Kuchyňa
Kuchyňa - Tonkova studnička (2002)
Kuchyňa - Božia muka na cintoríne
Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch
Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári
Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890)
Kuchyňa - sv. Florián (1797)
Kuchyňa - sv. Ján Nepomucký (1819, 1918)
Kuchyňa - kríž na fasáde kostola
Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne
Kuchyňa - kríž (1990) na cintoríne
Kuchyňa - kríž (1850) v chotári
Kuchyňa - kríž (1832) na cholerovom cintoríne
Kuchyňa - kríž (1829, 1992) za obcou
Kuchyňa - kríž (1810) v obci
Kuchyňa - kríž (1756, 1912) pri kostole
Kuchyňa - kríž pri kaplnke sv. Rócha
Kamerové systémy