Kuchyňa - sv. Florián (1797)

Uvedené relevantné údaje o soche publikoval P. Hallon, ktorý uverejnil aj fundačnú listinu zakladateľa sochy. Na ochranu pred požiarmi dal v strede obce v roku 1797 postaviť richtár Pavel Pálka sochu sv. Floriána. Podľa fundačnej listiny, spísanej v Kuchyni 30. apríla 1797, venoval na jej údržbu istinu 30 zlatých a ďalších 10 zlatých bolo fundáciou pre každoročné slúženie omše na ochranu pred ohňom. Listinu potvrdili na trnavskom biskupskom úrade 8. augusta 1797.

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1994, str. 34

Kuchyňa - kaplnka sv. Anny (1851)
Kuchyňa - kríž pri letisku
Kuchyňa - kríž (2000) na Vysokej
Kuchyňa - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Kuchyňa
Kuchyňa - Tonkova studnička (2002)
Kuchyňa - Božia muka na cintoríne
Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch
Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári
Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890)
Kuchyňa - sv. Vendelín (1833)
Kuchyňa - sv. Ján Nepomucký (1819, 1918)
Kuchyňa - kríž na fasáde kostola
Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne
Kuchyňa - kríž (1990) na cintoríne
Kuchyňa - kríž (1850) v chotári
Kuchyňa - kríž (1832) na cholerovom cintoríne
Kuchyňa - kríž (1829, 1992) za obcou
Kuchyňa - kríž (1810) v obci
Kuchyňa - kríž (1756, 1912) pri kostole
Kuchyňa - kríž pri kaplnke sv. Rócha
Kamerové systémy