Kuchyňa - sv. Florián (1797)

Uvedené relevantné údaje o soche publikoval P. Hallon, ktorý uverejnil aj fundačnú listinu zakladateľa sochy. Na ochranu pred požiarmi dal v strede obce v roku 1797 postaviť richtár Pavel Pálka sochu sv. Floriána. Podľa fundačnej listiny, spísanej v Kuchyni 30. apríla 1797, venoval na jej údržbu istinu 30 zlatých a ďalších 10 zlatých bolo fundáciou pre každoročné slúženie omše na ochranu pred ohňom. Listinu potvrdili na trnavskom biskupskom úrade 8. augusta 1797.

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1994, str. 34

Kamerové systémy